Özellikle son günlerde  farklı problemlerden dolayı gelişim psikoloğumuzdan destek almak isteyen, covid-19 virüsünden dolayı evlerinden çıkmak istemeyen danışanlarımız online gelişim ve  psikolojik danışmanlık konusunda bizlerden talepte bulunmuşlardır.

Bu anlamda Temmuz ayından itibaren online psikolojik danışmanlık ve gelişim danışmanlığı uygulamalarımıza başlamış bulunmaktayız. Yüz yüze psikolojik danışmanlığın yapılamadığı şartlarda ONLİNE olarak da bu hizmetten yararlanılabilmektedir.

 İŞLEVSEL DUYGUSAL DEĞERLENDİRME

Online olarak sunulan bu değerlendirme sürecinin önemli öğelerinden biri çocuğun işlevsel ve duygusal gelişiminin sınırlarını tespit edebilmektir. Bunu yapabilmek için de süreç içerisinde bize çocuğun güçlü ve zayıf yanları hakkında iyi düzeyde bir içgörü sağlayan İşlevsel Duygusal Değerlendirme Ölçeği (FEAS) kullanılır.

İşlevsel Duygusal Değerlendirme Ölçeği (İDDÖ), 7 aylık ile 4 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş ölçüt bağımlı bir araçtır. Yapısal ve büyüme ile ilgili bozuklukları olan (ör: düzenleme bozuklukları); kaygı, dürtüsellik, depresyon gibi çeşitli semptomların görülmesine neden olan etkileşimsel sorunlar yaşayan ve yaygın gelişimsel güçlükleri bulunan çocuklarda duygusal işlevselliği ölçmek için tasarlanmış bir araçtır. Bu grubun içerisine düzenleme bozuklukları veya yaygın gelişimsel bozukluklar gibi yapısal ya da gelişimsel büyüme sorunları yaşayan çocuklar girdiği gibi, aynı zamanda bakıcılar ve bağlanma bozuklukları gibi ilişkisel sorunları olan çocuklar ve de çoklu-bozuklukları olduğu için çeşitli etkileşimsel güçlükler (ör: kaygı, dürtüsellik, depresyon) yaşayan çocuklar da girmektedir.

Bu değerlendirme hem çocuğun hem de ebeveynlerinin işlevsel duygusal kapasitelerinin sistematik şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bebekler ve çocuklar için bu kapasiteler içerisine giren davranışlara örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Çocuğun kişilerle ve nesnelerle oyun etkileşimi düzenleme becerisi
  • Kendi kendine duygu-durumunu ve dikkatini düzenleyebilme becerisi,
  • Ebeveyni ile bağ kurabilme becerisi,
  • Karşılıklı duygusal etkileşim ve iletişim kurabilme becerisi,
  • Duygu ve düşünceleri ifade edebilme becerisi
  • Oyun etkileşimleri aracılığıyla duygusal düşünebilme becerisi.

Seans Süresi: 45 dakikalık 2 oturum şeklinde

Ücret:600 TL